COOKIEBELEID

BaByliss FACO SRL (“BABYLISS”) verplicht zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en respecteert de Europese verordening die in werking trad op 25 mei 2018 ("GDPR"), de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.


Bepaalde functies van deze website zijn ontworpen om u te voorzien van een betere online ervaring op onze website. Ze kunnen alleen werken als we gebruik maken van cookies. We gebruiken ook cookies om informatie over uw online voorkeuren te verzamelen.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) als u naar een site surft of reclame bekijkt. Het doel van deze cookies is informatie verzamelen over uw surfgedrag op sites, en ze geven u toegang tot aangepaste diensten. 


Als u voor het eerst (“de Site’’), verschijnt een cookie banner op de thuispagina. Via een aanklikbare link krijgt u meer informatie over het doel en de werking van de cookies. 


Door de navigatie op een andere pagina van de site voor te zetten, of een element van de site te selecteren (met name: beeld, tekst, link, enz.) aanvaardt u het opslaan van de bedoelde cookies op uw computer. Wanneer u onze site bezoekt, is het mogelijk dat een cookie opgeslagen wordt op uw computer (als uw computer cookies aanvaardt) en als u terugkeert naar de site, kan het cookie gelezen worden. Wij gebruiken de cookies om het verzamelen van de gegevens met betrekking tot de bezoeken aan onze site te vergemakkelijken, en in bepaalde gevallen om gespecialiseerde inhoud te bieden. Een cookie kan de gegevens van uw harde schijf of de cookiebestanden die gecreëerd werden door andere sites, niet lezen. Bepaalde delen van onze site gebruiken cookies om de navigatiemodellen van de gebruikers te volgen. Wij doen dit voor het bepalen van de pertinentiegraad van de informatie die wordt voorgesteld op onze site, en om te kijken in welke mate onze navigatiestructuur de gebruikers de mogelijkheid biedt om er toegang toe te krijgen. Wij koppelen deze informatie niet aan de gegevens met betrekking tot de gebruikers, delen deze gegevens niet met derden, en verkopen ze niet.


Als u liever geen cookies ontvangt op onze site, kunt u uw browser zodanig configureren dat een bericht u de aanwezigheid van elk cookie meldt bij het binnenkomen ervan, en dat u de mogelijkheid krijgt om elk cookie te weigeren. U kunt eveneens alle cookies weigeren door ze te deactiveren in uw browser. De activering van cookies wordt in geen enkele zone van onze website geëist. Voor meer informatie over de parameterinstelling van uw browser, zie hieronder "Hoe cookies aanvaarden of weigeren?".

WELK TYPE COOKIES KUNNEN WIJ OPSLAAN OP UW APPARAAT?

DE COOKIES VAN BABYLISS

Wanneer u op onze site surft, is het mogelijk dat wij verschillende types cookies opslaan op uw apparaat. Ze hebben verschillende doeleinden, die hieronder beschreven worden, onder voorbehoud van uw keuze (zie hieronder "Hoe cookies aanvaarden of weigeren?").


Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site

Deze cookies zijn essentieel voor het surfen op onze Site. Ze stellen u in staat om de belangrijkste functies ervan te gebruiken.


Functionele cookies

Deze cookies zijn niet onmisbaar voor de navigatie op onze site, maar ze maken het mogelijk de werking ervan te optimaliseren, en u toegang te verschaffen tot specifieke functionaliteiten (voorbeeld: grootte van de tekst).


Tracker-cookies

Deze cookies verzamelen gegevens afkomstig van trackers (trackingtechnologieën). Samen met de verbindings- en/of navigatiegegevens kunnen wij technische middelen toepassen die het mogelijk maken om uw online gedrag tijdens het surfen te volgen


DE COOKIES VAN DERDEN

Er kunnen cookies opgeslagen worden door andere bedrijven (bijvoorbeeld reclameverkoopbedrijven of partners) op onze site. Ze hebben verschillende doeleinden, die hieronder beschreven worden, onder voorbehoud van uw keuze (zie hieronder "Hoe cookies aanvaarden of weigeren?").


Cookies voor bezoekersmetingen (analytics)

Dit zijn cookies die ons toelaten om het gebruik en de prestaties van onze site na te gaan, om statistieken op te stellen, om de bezoek- en gebruiksvolumes te kennen van de verschillende elementen waaruit onze site bestaat (bezochte rubrieken en inhoud, navigatie), om ons de mogelijkheid te bieden het belang en de ergonomie van onze diensten te verbeteren (bijvoorbeeld, de vaakst geraadpleegde pagina's, de meest frequente opzoekingen, ...). Voor de uitvoering van deze studies, gebruikt BABYLISS de solution Google Analytics.


Reclame-cookies

Derde bedrijven slaan mogelijkerwijze cookies op uw apparaat op, om na te gaan waarin u belangstelling heeft, aan de hand van de inhoud die u raadpleegt op onze site, en om het reclameaanbod dat u wordt toegestuurd buiten onze site, te personaliseren. Deze cookies kunnen achtergelaten worden wanneer u op onze site surft, of wanneer u op een site van een derde op één van onze reclames klikt. BABYLISS gebruikt de tags die worden voorgesteld door Google en door onze partner Full Performance. De tags kunnen dienen om gepersonaliseerde inhoud te verspreiden in de banners op Google, Facebook en sites van derden.


We kunnen ook gebruik maken van transparante GIF-technologie, ook wel bekend als webbakens, of actielabels als tools om geaggregeerde gegevens over bezoeken aan onze site te verzamelen om te zien hoe gebruikers toegang krijgen tot onze site en door onze site navigeren. We kunnen deze technologie ook gebruiken om de ontvangst van HTML-pagina's via e-mailberichten te volgen. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor gebruik in onze marketing- en onderzoeksactiviteiten.


Wij zien erop toe dat de derde bedrijven de op onze site verzamelde informatie uitsluitend gebruiken ten behoeve van BaByliss en conform onze instructies, mits naleving van het Algemene verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), en zich ertoe verbinden passende beveiligings- en beschermingsmaatregelen toe te passen voor de geheimhouding van de gegevens.

HOE COOKIES AANVAARDEN OF WEIGEREN?

De parameterinstelling van uw browser

U kunt er op ieder moment voor kiezen om de cookies te deactiveren, via de parameterinstelling van uw internet browser. De parameters van uw browser kunnen ook ingesteld worden om u te melden welke cookies opgeslagen worden op uw apparaat, en u dan te vragen om ze al dan niet te aanvaarden. U kunt de cookies geval per geval aanvaarden of weigeren, of ze systematisch eens en voor altijd weigeren. Wij herinneren u eraan dat de parameterinstelling van uw browser uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, kan wijzigen. Om de cookies te beheren op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij uw verwachtingen, verzoeken wij u om bij de instelling van de parameters van uw browser rekening te houden met de finaliteit van de cookies zoals hierboven vermeld.


De configuratie van elke browser is verschillend. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, dat u zal toelaten te kiezen op welke manier u uw wensen inzake cookies kunt aanpassen. Om de parameterinstelling van uw browser met betrekking tot het beheer van de cookies te kennen, verwijzen we u naar één van de volgende pagina's:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

Opera

Google Analytics


Als uw browser (of uw browserversie) niet in deze lijst staat, kunt u rechtstreeks naar de site van de uitgever ervan gaan voor meer informatie.


U kunt de cookies van derden weigeren of het gebruik en de exploitatie ervan beheren door rechtstreeks naar de sites van deze derden te gaan, of door de parameters van uw browser in te stellen.

DE BEWAARTERMIJN VAN DE COOKIES

De cookies die op uw apparaat opgeslagen kunnen worden, hebben een geldigheidsduur van uiterlijk 13 maanden. Bij het verstrijken van deze maximumtermijn worden alle cookies gewist. Uw toestemming zal opnieuw gevraagd worden na het verstrijken van deze termijn, aan de hand van een informatiebanner op het scherm

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Binnen de grenzen en onder voorbehoud van de algemene verordening gegevensbescherming, en na het bewijzen van uw identiteit, hebt u het recht om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Voor zover de wet dit toestaat, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw post-mortem gegevens (of de beperking hiervan), om uw toestemming te allen tijde in te trekken en u heeft eveneens het recht op overdraagbaarheid van de verstrekte persoonsgegevens.

 

Voor vragen of opmerkingen over deze website, kunt u contact opnemen via : dataprivacy_be@conair.com.


Voor meer informatie over de cookies, kunt u de website raadplegen van https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/cookies 

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer een update wordt uitgevoerd, wordt de datum van de "laatste update" aan het begin van de verklaring dienovereenkomstig aangepast. Als er belangrijke wijzigingen in deze verklaring worden aangebracht die van invloed kunnen zijn op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen wij de gebruikers hiervan op de hoogte stellen door een duidelijk zichtbare mededeling te plaatsen op de startpagina van onze Site.