ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BABYLISS

(BaByliss-producten verkocht op de website www.babyliss.com/be)


1. Voorwep

2. Prijzen

3. Geografische zone

4. Bestellingen

5. Validering

6. Beschikbaarheid

7. Levering

8. Betalingsvoorwaarden

9. Beveiliging

10. Klantendienst

11. Herroepingsrecht

12. Garantie

13. Aansprakelijkheid

14. Intellectueel eigendom

15. Persoonsgegevens

16. Archivering – Bewijs

17. Toepasselijk recht – Regeling van geschillen

18. Integraliteit


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tussen de vennootschap BABYLISS FACO SRL voor haar afdeling BaByliss, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnr. BE 0412.537.139, met maatschappelijk zetel te Avenue de l’Indépendance 25, 4020 Wandre, België (hierna “de Verkoper”), en iedere koper (hierna “de Koper”) die een aankoop wenst te doen op de website www.babyliss.com/be

ARTICLE 1 - VOORWERP

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “Algemene Verkoopsvoorwaarden” of “AV”) regelen exclusief de verkoop van BaByliss-producten (hierna “Product(en)”) die verkocht worden op de website www.babyliss.com/be (hierna “Website”).

1.2 De aankoop van een Product op de Website houdt de uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in.

1.3 De Voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige duur waarin de door de Verkoper aangeboden diensten en Producten online op de Website staan. Deze laatste behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn degene die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de Koper. 

ARTICLE 2 – PRIJZEN

2.1 De op de Website vermelde prijzen zijn prijzen inclusief alle belastingen in euro, rekening houdend met de toepasselijke Belgische btw en voor leveringen in Luxemburg binnen de grenzen van de door de fiscale wetgeving bepaalde drempel, op de dag van de bestelling en zonder deelname aan de behandelings- en verzendingskosten (zie “Levering”); elke tariefwijziging kan in de prijs van de Producten worden doorberekend.


2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande evenwel dat de op de Website vermelde prijs op de dag van de bestelling de enige toepasselijke prijs zal zijn voor de Koper.3


2.3 Indien een of meerdere heffingen of bijdragen, onder meer milieuheffingen, zouden worden ingevoerd of gewijzigd naar boven of naar beneden, kan deze wijziging alleen op initiatief van de Verkoper in de verkoopprijs van de op de Website gepubliceerde producten worden doorberekend.

ARTICLE 3 – GEOGRAFISCHE ZONE

De op de Website aangeboden producten worden enkel in België en Luxemburg geleverd.

ARTICLE 4 – COMMANDES

4.1 De Koper die een Product op de Website wenst aan te kopen, kan dit op 3 (drie) manieren doen:

In de hoedanigheid van gast moet hij:

 • het Product dat of de Producten die hij wil aankopen toevoegen door te klikken op “Toevoegen aan winkelmandje”;
 • klikken op zijn “Winkelmandje” en op “Winkelmandje weergeven” om alle details van het winkelmandje te zien;
 • nadat hij de inhoud gecontroleerd heeft, klikken op “Valideren en Betalen”;
 • de optie kiezen “Betalen als gast”;
 • het bestelproces afronden door de leverings- en facturatiegegevens in te vullen;
 • de Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden (vakje aanvinken);
 • eindigen door te klikken op “Valideren en Betalen”;
 • de betalingswijze kiezen en bevestigen.


Bij de aanmaak van een account op de Website moet hij:

 • het Product dat of de Producten die hij wil aankopen toevoegen door te klikken op “Toevoegen aan winkelmandje”;
 • klikken op zijn “Winkelmandje” en “Winkelmandje weergeven” om alle details van het winkelmandje te zien;
 • nadat hij de inhoud gecontroleerd heeft, klikken op “Valideren en Betalen”;
 • de optie kiezen ‘Nu een account aanmaken”;
 • het formulier invullen met zijn naam, voornaam, e-mailadres en wachtwoord om in te loggen op zijn account;
 • het bestelproces afronden door de leverings- en facturatiegegevens in te vullen;
 • de Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden (vakje aanvinken);
 • eindigen door te klikken op “Valideren en Betalen”;
 • de betalingswijze kiezen en bevestigen.


Bij het inloggen op zijn account moet hij:

 • het Product dat of de Producten die hij wil aankopen toevoegen door te klikken op “Toevoegen aan winkelmandje”;
 • klikken op zijn “Winkelmandje” en op “Winkelmandje weergeven” om alle details van het winkelmandje te zien;
 • nadat hij de inhoud gecontroleerd heeft, klikken op “Valideren en Betalen”;
 • inloggen op zijn account door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te voeren;
 • het bestelproces afronden door de leverings- en facturatiegegevens in te vullen;
 • de Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaarden (vakje aanvinken);
 • eindigen door te klikken op “Valideren en Betalen”;
 • de betalingswijze kiezen en bevestigen.


4.2 De taal van het contract is het Nederlands.


4.3 Alle contractuele gegevens zullen het voorwerp uitmaken van een bevestiging waarin de contractuele gegevens zijn opgenomen, en dit ten laatste op het tijdstip van de validering van de bestelling.

ARTICLE 5 – VALIDERING

5.1 De Koper dient kennis te nemen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden alvorens zijn bestelling te plaatsen.


5.2 De verkoop is definitief na de betaling van de bestelling, die gevolgd wordt door de verzending van de bevestiging van de bestelling aan de Koper met inbegrip van een link naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden, De Koper kan bovendien de Algemene Verkoopsvoorwaarden registreren en/of afdrukken om ze te allen tijde te kunnen raadplegen.


5.3 Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging zal gelden als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen.


5.4 De Verkoper zal de bevestiging van de geregistreerde bestelling per e-mail meedelen.

ARTICLE 6 – BESCHIKBAARHEID

De productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Website, binnen de limiet van de beschikbare voorraden, met uitzondering van als dusdanig vermelde promotieacties op www.babyliss.com/be. Bij een eventuele onbeschikbaarheid van het Product na het plaatsen van een bestelling zal de Verkoper de Koper hierover per e-mail informeren. De bestelling zal dan automatisch worden geannuleerd en de Verkoper zal de Koper de reeds gestorte bedragen volledig terugbetalen uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de betaling van de gestorte bedragen.

ARTICLE 7 – LEVERING

7.1 De leveringen worden door de Verkoper enkel in België en Luxemburg uitgevoerd.


7.2 Het Product en/of de Producten zal/zullen aan de Koper worden geleverd op het tijdens het bestelproces opgegeven adres. De Verkoper zal op geen enkel moment aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een vertraging in de levering die te wijten is aan een fout van de Koper tijdens de validering van zijn bestelling.


7.3 De Verkoper bepaalt zelf de keuze van het transportmiddel en het vertrekpunt van zijn leveringen. Het totale bedrag alle heffingen inbegrepen van de leveringskosten van de bestelling wordt opgegeven tijdens het bestelproces.


7.4 De Verkoper zal zijn bestellingen met de grootste zorg klaarmaken. Een non-conformiteit waarvoor de aansprakelijkheid aan de Verkoper te wijten is, zal echter aanleiding geven tot de vervanging van de niet-conforme hoeveelheid en het vervoer van Producten met identieke kenmerken zal op kosten van de Verkoper zijn.


7.5 Elke geplaatste bestelling voor een beschikbaar artikel wordt verwerkt binnen de op de Website opgegeven termijn voor de betrokken Producten.


7.6 De levering zal plaatsvinden binnen de bij de bestelling opgegeven termijn op bij gebrek aan vermelding of akkoord, ten laatste binnen de dertig (30) dagen volgend op het sluiten van het contract overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. 

ARTICLE 8 – BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 De betaling van de aankopen gebeurt met bankkaart of via PayPal.


8.2 De kaart wordt gedebiteerd op het moment van de bestelling.

ARTICLE 9 – BEVEILGING

9.1 De uitgevoerde transacties op de website www.babyliss.com/be worden beveiligd door de betalingsinfrastructuur ADYEN (www.adyen.com).


9.2 Alle uitgewisselde informatie voor de verwerking van de betaling wordt versleuteld met het protocol TLS 1.2. via de ADYEN-infrastructuur. De informatie wordt niet bewaard op de informaticasystemen van de Verkoper. De Verkoper herinnert echter aan de limieten van het Internet-netwerk, met name wat betreft de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding of transmissie via het internet zoals het gebrek aan bescherming van de gegevens tegen eventuele misbruiken en wijst elke aansprakelijkheid af als gevolg van de verbinding met dit netwerk via de website www.babyliss.com/be.


9.3 ADYEN is een technische dienstverlener en komt niet tussenbeide bij betwistingen betreffende de bestellingen. Deze betwistingen moeten direct worden geregeld met de Verkoper en/of de bank van de Koper. Voor meer informatie over ADYEN wordt de Koper verwezen naar de website https://www.adyen.com/nl_NL/.

ARTICLE 10 – KLANTENDIENST

10.1 Voor alle informatie of vragen van de Koper staat de Klantendienst tot zijn beschikking van maandag tot donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.30 en 15.30 uur op het volgende nummer: +32 4 345 60 60 (prijs van een lokale oproep vanuit België) of per e-mail aan info_babyliss@conair.com


10.2 Voor de opvolging van een bestelling of om de garantie te laten spelen stelt de Verkoper het volgende nummer ter beschikking van de Koper: +32 4 345 60 60 (prijs van een lokale oproep vanuit België) of per e-mail aan info_babyliss@conair.com

ARTICLE 11 – HERROEPINGSRECHT

11.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wettelijke, met uitzondering van CustomFX-producten bepalingen heeft de Koper een herroepingsrecht van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van de Producten, om de Verkoper zijn beslissing kenbaar te maken een of meerdere artikelen te retourneren zonder hiervoor een reden te moeten opgeven.


We erkennen geen herroepingsrecht voor producten die op maat zijn gemaakt (bijv. aangepaste kleur, gravure) via onze CustomFX-service. Defecte CustomFX producten kunnen uiteraard geretourneerd worden.


De Koper kan zijn herroepingsbeslissing kenbaar maken door het herroepingsformulier te gebruiken dat hij hier kan invullen, of door een ondubbelzinnige verklaring van zijn beslissing om het Product te retourneren volgens de in datzelfde formulier genoemde voorwaarden.


11.2 De Producten moeten worden geretourneerd naar BABYLISS SARL Service Consommateur, Parc d’activité du Val de Calvigny, 59141, Iwuy, France.


Overeenkomstig artikel L. 222-9 van de Luxemburgse Code de la Consommation en artikel VI.51 van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, moeten geretourneerde Producten worden verzonden binnen een billijke termijn en ten laatste binnen de veertien (14) dagen volgend op de mededeling van de herroepingsbeslissing.

De Producten moeten in hun oorspronkelijke toestand en volledig zijn (verpakking, toebehoren, gebruiksaanwijzing, enz.).


Overeenkomstig artikel L. 222-10 van de Luxemburgse Code de la Consommation en artikel VI.51 §2 van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, zal de Koper aansprakelijk worden gesteld wanneer de goederen in waarde verminderd zijn als gevolg van andere handelingen dan degene die noodzakelijk zijn om de aard, de eigenschappen en de goede werking van deze goederen vast te stellen. 


Voor de Producten die een conformiteitsgebrek zouden vertonen, zal de terugzendingsprocedure in het kader van de garantie van toepassing zijn (zie “Garantie”).


De Koper zal na de kennisgeving van zijn herroepingsbeslissing per e-mail een prepaid terugzendingsetiket ontvangen dat hij op zijn pakket moet kleven. Het naar behoren ingevulde herroepingsformulier moet bij het pakket worden ingesloten vergezeld van een kopie van de aankoopfactuur.


11.3 De prijs van het of de aangekochte Producten en de eventuele verzendingskosten zijn ten laste van de Verkoper.

ARTICLE 12 – GARANTIES

12.1 Contractuele garantie

De Producten staan onder garantie gedurende een wisselende duur van, naargelang het geval, twee (2), drie (3) of vijf (5) jaar (behalve duidelijk vermelde andersluidende bepalingen) volgens de productreferenties, te rekenen vanaf de verkoopdatum van het Product (klik hier om de garantievoorwaarden te raadplegen).


De garantie dekt naar keuze van de Verkoper de vervanging of de herstelling van de Producten of onderdelen onder garantie die als gebrekkig worden beoordeeld. De vervanging van de gebrekkige Producten of onderdelen zal niet leiden tot een verlenging van de hierboven bepaalde garantietermijn, maar deze termijn gewoon opschorten gedurende de volledige duur van de herstelling of vervanging van de gebrekkige Producten of onderdelen.


De garantie dekt geen beschadigingen die het gevolg zijn van normale slijtage, slechte installatie, verkeerd gebruik, een val, een ontregeling, demontage door onbevoegde personen, slecht onderhoud, de niet-naleving van de algemene voedingsspanning van het toestel, incidenten te wijten aan een externe oorzaak (brand, bliksem, overstroming, vochtigheid, enz.), de installatie, aanpassing of wijziging die op niet-correcte wijze is gebeurd of niet-conform de in het land van gebruik geldende technische en/of veiligheidsnormen, of een geval van overmacht.


De contractuele garantie heeft geen invloed op de rechten van de Koper wat de van kracht zijnde wettelijke garanties betreft (zie § 12.2 hieronder).


12.2. Wettelijke garantie

Zonder afbreuk te doen aan de toegekende contractuele garantie, en overeenkomstig de artikels L. 212-3 en volgende van de Luxemburgse Code de la Consommation en de artikels 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, VI.2, 5° en VI.45.12° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, blijft de Verkoper gehouden om de Koper een goed te leveren dat in overeenstemming is met het contract. De Verkoper dekt ook elk conformiteitsgebrek dat bestaat op het ogenblik van de levering van het goed en dat tot uiting komt binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering.


Om in overeenstemming te zijn met het contract moet het door de Verkoper aan de Koper geleverde goed:

• overeenstemmen met de door de Verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten van het goed bezitten die de Verkoper aan de consument gepresenteerd heeft in de vorm van een monster of model;

• geschikt zijn voor elk door de consument nagestreefd speciaal gebruik, dat hij ter kennis gebracht heeft van de Verkoper toen het contract werd afgesloten en dat de Verkoper aanvaard heeft;

• geschikt zijn voor het gebruik waarvoor goederen van hetzelfde type doorgaans dienen;

• de kwaliteit en de gebruikelijke prestaties vertonen van een goed van hetzelfde type die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en desgevallend rekening houdend met de publieke verklaringen die de Verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger over de concrete eigenschappen van het goed gedaan heeft, met name in reclameboodschappen of de Belgische etikettering.


12.3 Wettelijke garantie van verborgen gebreken

Zonder afbreuk te doen aan de toegekende contractuele garantie en overeenkomstig de artikels 1641 tot 1649 van de Belgische en Luxemburgse Burgerlijke Wetboeken, vrijwaart BABYLISS FACO SRL de Koper tegen verborgen gebreken van het verkochte Product, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik dermate verminderen dat de Koper het niet zou hebben gekocht of voor een lagere prijs indien hij deze gebreken had gekend.


Om zijn rechten te doen gelden dient de Koper, op straffe van verval van recht op elke daarop betrekking hebbende vordering, de Verkoper op korte termijn in te lichten na de ontdekking van deze gebreken, krachtens art.1648 van het Belgische en Luxemburgse Burgerlijk Wetboek.


Alle klachten, vragen tot omruiling, enz. moeten per briefpost worden gericht aan het volgende adres:

BABYLISS FACO SRL, Avenue de l’Indépendance, 25, 4020 Wandre, België

of per e-mail aan info_babyliss@conair.com

ARTICLE 13 – AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Website verkochte Producten met de grootste nauwkeurigheid te beschrijven. De Verkoper is evenwel niet aansprakelijk voor de inhoud of de juistheid van de op andere websites beschikbare informatie, ook al zou er op de Website een link bestaan naar deze inhouden en andere websites.


13.2 De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de niet-uitvoering van zijn verplichtingen te wijten zou zijn aan een derde in het contract of aan een geval van overmacht.

ARTICLE 14 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Alle elementen van de website www.babyliss.com/be zijn en blijven de intellectuele en uitsluitende eigendom van de Verkoper.


14.2 Het is aan niemand toegestaan om elementen van de Website te reproduceren, te exploiteren, opnieuw te verspreiden of te gebruiken om welke reden dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, zowel software- als visuele en geluidselementen, en met name merken, domeinnamen, afbeeldingen, video’s, teksten of meer in het algemeen alle informatie die onder de intellectuele eigendomsrechten valt.

ARTICLE 15 – PERSOONSGEGEVENS

15.1 De gegevens die de Verkoper verzamelt op het moment van de bestelling op de Website www.babyliss.com/be zijn nodig voor de uitvoering van deze bestelling en voor het beheer van de naverkoopdienst. De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens is de uitvoering van het contract tussen de Koper en de Verkoper (artikel 6. 1) b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de “AVG”).


Overeenkomstig de Belgische wet van 30 juli 2018 en de Luxemburgse wet van 1 augustus 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de AVG, heeft de Koper met betrekking tot zijn gegevens een recht van toegang, verbetering, verwijdering en verzet tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. De Koper kan zijn rechten uitoefenen per e-mail aan dataprivacy_be@conair.com of per briefpost aan BABYLISS FACO SRL, Data Privacy, Avenue de l’Indépendance 25, 4020 Liège Wandre, België.


15.2 De Koper wordt verzocht het Beschermingsbeleid inzake persoonsgegevens van de Verkoper te raadplegen om kennis te nemen van de bepalingen betreffende de inzameling en de verwerking van zijn gegevens.

ARTICLE 16 – ARCHIVERING – BEWIJS

16.1 De Verkoper archiveert alle bestelbonnen en facturen op een duurzame en beveiligde drager die een betrouwbare kopie vormt.


16.2 De geïnformatiseerde registers van de Verkoper zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties die tussen hen hebben plaatsgevonden.

ARTICLE 17 – TOEPASSELIJK RECHT – REGELING VAN GESCHILLEN

17.1 De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht, onder voorbehoud van de dwingende regels van het land waar de consument zijn woonplaats heeft.


17.2 In geval van geschil betreffende een verrichte aankoop op de website www.babyliss.com/be die niet kan worden opgelost door de klantendienst van de Verkoper (zie “Klantendienst”), kan de Koper contact opnemen met de Consumentenombudsdienst in België, https://consumentenombudsdienst.be/nl of met de Médiateur de la Consommation, om het geschil in der minne te regelen. Een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil kan bij deze diensten worden ingediend per brief, per fax, per e-mail of ter plaatse.


17.3 Elke vordering die door de Koper aanhangig wordt gemaakt als gevolg van de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan ofwel voor de bevoegde Belgische rechtbanken worden gebracht ofwel voor de rechtbank van de woonplaats van de Verkoper.


17.4 De Koper wordt ook geïnformeerd dat de Europese Commissie een online platform ter beschikking stelt voor de regeling van geschillen (RLL) in het kader van verkoopcontracten of onlinediensten tussen een consument die in de Europese Unie woont en een beroepsbeoefenaar die in de Europese Unie gevestigd is.


Dit platform is bereikbaar op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

ARTICLE 18 – INTEGRALITEIT

In de veronderstelling dat een van de bepalingen van dit contract ongeldig en nietig zou worden door een verandering in de wetgeving of reglementering of door een gerechtelijke beslissing, zullen de andere bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht blijven.