DATABESKYTTELSESPOLITIK

Udgivelsesdato: 12. januar 2023

Beskyttelse af privatlivets fred for kunder og besøgende på vores hjemmeside er en høj prioritet for os. Denne politik beskriver den nuværende praksis på babyliss.com/dk-dk/ (“Sitet”) om beskyttelse af dine personoplysninger og respekt af privatlivets fred.


BaByliss ønsker at beskytte dine personoplysninger og at overholde Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR) og den svenske databeskyttelseslov (lov nr. 2018:218 med supplerende bestemmelser til databeskyttelsesforordningen) 


Med denne Databeskyttelsespolitik ønsker vi at sikre gennemsigtighed og rimelighed over for dig.


I denne Databeskyttelsespolitik finder du alle oplysninger om, hvordan Babyliss indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger, når du gør brug af tjenesterne på Sitet.

1. Kontakt os

Den dataansvarlige for personoplysninger indsamlet via Sitet er Babyliss Nordic AB (ORG.NO. 556950-9150), med hjemstedsadresse Hyllie stationstorg 34, SE – 215 32 Malmö, Sweden (“BaByliss”, “vi”, “os”). 


Har du spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, og hvad vi gør med dem, kan du kontakte os på denne adresse: 


BABYLISS NORDIC AB, Hyllie stationstorg 34, SE – 215 32 Malmö, Sverige.


DataPrivacy_Nordic@conair.com

2. Vores brug af dine personoplysninger

Vi anmoder om personoplysninger fra dig, når du køber et produkt, deltager i sweepstakes, anmoder om en tjeneste, besvarer et spørgeskema, tegner et abonnement eller på anden måde deltager i aktiviteter på vores site. I forbindelse med disse aktiviteter indsamler vi i særdeleshed: dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan kontakte dig.


Når du kobler op på vores Site, indsamler vi herudover oplysninger om dit hardware eller software som fx dine IP-adresser, browsertype, operativsystem, de sider, du besøger på vores Site, referencesider og exitsider og datoer og tidspunkter for dine besøg.


Oplysningerne om dine besøg er nødvendige for at kunne administrere Sitet og indhente generelle statistiske oplysninger om besøg på Sitet. Data vedrørende dine besøg er aldrig knyttet til dine personoplysninger, og vi bruger dem ikke til at identificere dig individuelt uden dit samtykke.


Vi indsamler også data om din navigation på Sitet, så Sitet kan genkende din forbindelsesterminal, og for at give adgang til funktionaliteterne på Sitet bruger BaByliss cookies for din oplevelse og dine præferencer, i sædeleshed for at give dig en personlig oplevelse og forbedre tjenesterne. Hvis du vil vide mere om dette, henviser vi til vores Cookieregler .


Vi bruger også cookies til måling af hjemmesidebesøgende (analytics), der gør det muligt for os at bestemme brugen og effektiviteten af vores websted, at udarbejde statistikker, oversigt over besøgsmængder og til at bruge vores hjemmesides indhold (sektioner og indhold, der besøges, browserstier), til at forbedre interessen og brugervenligheden af vores hjemmeside (f.eks. de mest besøgte sider, de mest hyppige søgninger osv.).


BABYLISS bruger Google Analytics til at foretage denne behandling. Yderligere oplysninger om baggrunden for behandlingen, samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede, kan findes på Googles hjemmeside: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv. 

3. Modtagere af dine personoplysninger og fortroligheden heraf

Dine personoplysninger vil ikke blive videresendt til tredjeparter uden for CONAIR-koncernen, som Babyliss er en del af, og dataoverførsler i henhold til artikel 6.


Vi bruger indimellem underleverandører (site-host, e-mailer, operatør etc.) til at udføre tjenester såsom indpakning, give information, besvare spørgsmål fra brugere på Sitet eller behandle kreditkorttransaktioner. 


Vi videregiver kun de oplysninger, som de har brug for, for at kunne udføre disse tjenester. Endvidere er de ikke bemyndiget til at bruge oplysningerne til andre formål, og vi kræver, at de nøje overholder vilkårene i denne Databeskyttelsespolitik.


Vi kan videregive personoplysninger, hvis vi i god tro mener, at vi er nødsaget hertil ifølge lovgivningen eller en retsafgørelse eller for at forsvare vores og vores medlemmers, leverandørers eller brugeres rettigheder og interesser. Vi forbeholder os endvidere ret til at informere de ansvarlige myndigheder om aktiviteter, som vi i god tro mener er ulovlige. 


Vi kan videregive visse personoplysninger, hvis vi i god tro mener, at videregivelsen er nødvendig for at:

• overholde lovgivningen, 

• sikre overholdelse af vores brugsvilkår og øvrige aftaler,

• beskytte vores eller tredjemands rettigheder, aktiver eller sikkerheder. 


I tilfælde af en administrativ overdragelse såsom en fusion, et andet selskabs overtagelse eller et salg af alle eller dele af vores aktiver, vil vores brugeres personoplysninger i de fleste tilfælde blive overført sammen med de overdragne aktiver. Du vil få meddelelse om, at dine personoplysninger er blevet overført på nedenstående betingelser (”Ændringer i denne Politik”).

4. Opbevaringsperiode for personoplysninger

BaByliss opbevarer kun personoplysninger i den periode, det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til, og specifikt i følgende perioder:

- Personoplysninger vedrørende en bestilling af produkter, tilbehør, reservedele eller en henvendelse til Kundeservice: 5 år fra transaktionen.

- Personoplysninger vedrørende kontaktformularen eller henvendelser om information om produkter: 3 år fra den seneste kontakt med dig.

- Personoplysninger videregivet i forbindelse med en ansøgning om en stilling hos BaByliss: 2 år fra den seneste kontakt med jobansøgeren.


BaByliss kan opbevare dine oplysninger længere end de ovennævnte perioder (i) med henblik på at sikre overholdelse af lovmæssige, regnskabsmæssige og skattemæssige forpligtelser, (ii) med henblik på bevissikring, (iii) med henblik på udøvelse af BaByliss’ rettigheder i tilfælde af sagsanlæg eller retssager (herunder forebyggende foranstaltninger), så længe sagen eller undersøgelsen vedvarer. 


Under alle omstændigheder opbevares dine persondata i en periode i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser.

5. Efterlevelse af dit samtykke

Nogle former for behandling af personoplysninger kræver forudgående samtykke fra dig.


I overensstemmelse med GDPR har du ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage til enhver tid og uden angivelse af årsag. Det bemærkes, at tilbagetrækning af samtykke ikke har en negativ indvirkning på lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke og som finder sted inden tilbagetrækningen af samtykket.


Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os direkte på adressen BABYLISS NORDIC AB - Hyllie stationstorg 34, SE – 215 32 Malmö, Sverige, e-mail til DataPrivacy_Nordic@conair.com


Vær opmærksom på, at vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, indtil dit samtykke effektivt er trukket tilbage. De indsamlede personoplysninger vil blive opbevaret i hele den opbevaringsperiode, der er angivet i denne politik. 

6. Placering af dine personoplysninger 

Visse personoplysninger indsamlet via Sitet behandles af serviceudbydere, der er etableret i USA, herunder dem, der er anført nedenfor. 


SERVICEUDBYDER: Bazaarvoice

LEVERET SERVICE: « Ratings & Reviews »

GARANTI: Clauses Contractuelles Types


SERVICEUDBYDER: Salesforce (Demandware)

LEVERET SERVICE: Hébergement du Site

GARANTI: Clauses Contractuelles Types


SERVICEUDBYDER: Acoustic Campaign

LEVERET SERVICE: Gestion des newsletters

GARANTI: Clauses Contractuelles Types


Herudover behandles personoplysninger (hosting, vedligeholdelse) fra vores moderselskab, der er beliggende i USA. CONAIR LLC. Overførsel af personoplysninger reguleres af Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. 


Du kan anmode om at få adgang til disse garantier ved at kontakte os på DataPrivacy_Nordic@conair.com.

7. Dine rettigheder vedrørende personoplysninger

Inden for rammerne af reglerne for persondatabeskyttelse og efter verificering af dokumentation for din identitet har du ret til at anmode om adgang til dine personoplysninger og til at berigtige eller slette dem. Inden for lovgivningens rammer har du også ret til:

• at modsætte dig behandling eller anmode om begrænsning heraf,

• at beslutte, hvad der skal ske med dine personoplysninger, hvis du afgår ved døden,

• at trække dit samtykke tilbage og

• at opnå portabilitet af dine personoplysninger. 


Du kan udnytte disse rettigheder på vores kontor på adressen: 


BABYLISS NORDIC AB, Hyllie stationstorg 31, SE – 215 32 Malmö, Sverige

DataPrivacy_Nordic@conair.com


Vær opmærksom på, at når du anmoder om at blive undtaget fra vores markedsføringskampagner, vil du fortsat modtage beskeder, der vedrører dig, herunder i særdeleshed ordrebekræftelser, juridiske meddelelser og vigtige beskeder om brug af de tjenester, du har købt af os.

8. Persondatabeskyttelse 

I overensstemmelse med GDPR og den svenske databeskyttelseslov (lov nr. 2018:218 med supplerende bestemmelser til databeskyttelsesforordningen) og henset til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostninger og deres karakter, omfang og kontekst samt formål med behandlingen og risiciene for dine rettigheder og friheder og deres sandsynlighed, implementerer BaByliss og BaByliss’ partnere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer et sikkerhedsniveau, der er tilpasset risikoen, og som gør det muligt specifikt at forhindre tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang til dine personoplysninger.


Vi forpligter os til at beskytte sikkerheden af dine personoplysninger, og vi benytter forskellige teknologier og procedurer til at sikre deres beskyttelse. Vi opbevarer således personoplysningerne i en sikker facilitet med begrænset adgang, og følsomme personoplysninger, der gives via e-handelssite (såsom kreditkortnumre) krypteres ved transmission ved brug af SSL (Socket Layer)-protokol. SSL-kryptering er designet til at gøre det umuligt at dechifrere oplysninger fra andre end os.

9. Beskyttelse af børns personoplysninger

Vi indsamler aldrig bevidst personoplysninger fra mindreårige under 15 år.

10. Datatilsynet 

Du kan kontakte Datatilsynet direkte på e-mail dt@datatilsynet.dk, på www.datatilsynet.dk, ved at ringe på +45 33 19 32 00 eller ved brev til Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. 

11. Fortrolighed og online diskussionsfora

De oplysninger, du offentliggør under kommentarer på Sitet, kan tilgås af andre personer, der har adgang til disse fora og kan bruges til at sende dig uanmodede beskeder. Vi er ikke ansvarlige for personoplysninger, som du vælger at slå op under disse kommentarer.

12. Brug af Invisible GIF Technology

Vi kan også anvende den transparente GiF-teknologi også kaldet Webmarkers eller aktionsindikatorer som systemer til at indsamle aggregerede data om besøg på vores site for at se, hvordan brugere tilgår og navigerer på sitet. Teknologien kan også anvendes til at følge modtagelsen af HTML-sider pr. e-mail. Disse oplysninger indsamles alene til brug i vores markedsføring og analyser.

13. Ændringer i denne Politik

Denne Databeskyttelsespolitik kan til enhver tid opdateres. Ved opdatering vil datoen for den ”seneste opdatering” i starten af politikken blive opdateret tilsvarende. I tilfælde af væsentlige ændringer i denne erklæring, som vil kunne påvirke vores brug af dine personoplysninger, vil vi informere brugerne herom ved at slå en synlig meddelelse herom op på Sitets velkomstside.