JURIDISKE MEDDELELSER 

INFORMATION OM SELSKABET

EJENDOM 

Dette website tilhører BaByliss Nordic AB, org.nr 556950-9150, som er beliggende: Hyllie stationstorg 34, SE – 215 32 Malmö, Sweden ("BaByliss"). 


HOSTING

Hosting af babyliss.com/dk-dk/ stilles til rådighed af Salesforce, 5 Wall St. Burlington, MA 01803 USA 


PUBLICATION DIRECTOR

Hr. Anthony Verde 


IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Ophavsret: 

Websitet babyliss.com/dk-dk/ er beskyttet af gældende lovgivning i Denmark. BaByliss er eneejer af alle immaterielle rettigheder på websitet og indholdet herpå (tekster, fotografier, illustrationer, billeder, logoer etc.). Der er ikke knyttet nogen licens eller brugsret til de logoer eller brands, der optræder på sitet, som derfor ikke kan benyttes uden forudgående skriftligt samtykke fra BaByliss.

BaByliss forbeholder sig ret til at retsforfølge enhver krænkelse af sine immaterielle rettigheder, herunder ved en straffesag. 

Gengivelse af alle dokumenter, der er offentliggjort på sitet, er kun tilladt til informationsformål og alene på privat basis. Enhver anden anvendelse af disse gengivelser og i særdeleshed anvendelse til kommercielle formål er udtrykkeligt forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra BaByliss.


ANSVAR 

  • Alle oplysninger, der er tilgængelige via dette site, stilles til rådighed som det er og forefindes. BaByliss giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, og påtager sig intet ansvar som følge af adgang til eller brug af dette site, herunder alle forringelser eller vira, som vil kunne inficere brugerens computerudstyr eller øvrige ejendom. 
  • BaByliss påtager sig intet ansvar for, at oplysningerne på dette site er nøjagtige og uden fejl og mangler. Brug af disse oplysninger er alene brugerens ansvar. 
  • BaByliss kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, direkte eller indirekte, og uanset årsag, oprindelse, karakter eller konsekvenser, som skyldes andres adgang til sitet eller manglende adgang samt brug af sitet og/eller kildeangivelser til oplysninger, der hidrører direkte eller indirekte fra sidstnævnte. 
  • Brugeren accepterer ikke at ville overføre oplysninger på dette site, som vil kunne medføre civilt- eller straffeansvar og indestår derfor for ikke via dette site at videregive ulovlige oplysninger, der strider imod den offentlige ro og orden eller er ærekrænkende. 
  • BaByliss's eksterne sites, som har hyperlinks til det aktuelle site, er ikke kontrolleret af BaByliss, og BaByliss fraskriver sig derfor ethvert ansvar for indholdet heraf. Disse links til andre sites udgør under ingen omstændigheder en godkendelse eller et partnerskab mellem BaByliss og disse sites, hvor sidstnævnte er underlagt deres egne brugsvilkår og databeskyttelsespolitikker.


ADGANG TIL SITET

BaByliss forbeholder sig til enhver tid ret til uanset årsag og efter eget skøn at ændre, opsige, suspendere eller afbryde adgangen til sitet helt eller delvist, herunder indhold, funktionaliteter eller tilgængelighed, uden forudgående varsel.


KONTAKT

Har du spørgsmål til eller kommentarer vedrørende sitet, bedes du kontakte os pr. e-mail på info@babyliss.se.