ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

(For BaByliss Produkter solgt på websiden babyliss.com/dk-dk/)


1. Produkt

2. Priser

3. Geografisk område

4. Ordrer

5. Bekræftelser

6. Tilgængelighed

7. Levering

8. Betalingsbetingelser 

9. Sikkerhed

10. Kundeservice

11. Fortrydelsesret

12. Garanti og reklamation  

13. Ansvar

14. Immateriel ejendom

15. Personoplysninger

16. Opbevaring - Bevis

17. Afgørelse af tvister

18. Vilkårenes uafhængighed


Disse Almindelige Salgsbetingelser ("Almindelige Salgsbetingelserne") er gældende mellem Babyliss Nordic AB, et svensk anpartsselskab med org.nr. 556950-9150, hvis hjemstedsadresse er Hyllie stationstorg 34, SE-215 32 Malmö, Sverige (“Sælger”) og enhver kunde (“Køber”), der ønsker at foretage køb på websitet babyliss.com/dk-dk/.

§ 1. Produkt

1.1 Disse Almindelige Salgsbetingelser regulerer alene salg af BaByliss produkter (“Produkt(er)”) solgt på websitet babyliss.com/dk-dk/ (“Website”). 


1.2 Køb af et Produkt på Websitet forudsætter udtrykkelig accept af de Almindelige Salgsbetingelser.


1.3 De Almindelige Salgsbetingelser er gældende i hele den periode, hvor Sælger tilbyder online tjenester og Produkter. Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre de Almindelige Salgsbetingelser. I dette tilfælde gælder de betingelser, der er i kraft på datoen for Købers ordreafgivelse.

§ 2. Priser

2.1 De priser, der fremgår af Websitet, er opgivet i danske kroner, inklusive moms og eventuelle andre afgifter, gældende på datoen for ordren, men eksklusive håndterings- og leveringsomkostninger (jf. afsnittet om Levering). Enhver ændring i moms og afgiftssatser kan influere på priserne på Produkterne.


2.2 Sælger er til enhver tid berettiget til at ændre sine priser, dog skal priserne på Websitet på datoen for Købers ordre være gældende for det konkrete køb.


2.3 Såfremt en eller flere skatter introduceres, herunder miljøskatter, stiger eller falder, skal denne ændring på Sælger initiativ afspejles i priserne på Produkterne og fremgå af Websitet.

§ 3. Geografisk område

De Produkter, der tilbydes på dette Website og sælges online, må kun leveres til adresser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

§ 4. Ordrer

4.1 Købere, der ønsker at købe et Produkt på Websitet, kan gøre det på tre forskellige måder:


Køb som gæst:

- Læg de Produkter, du ønsker at købe, i indkøbskurven ved at klikke på ”Køb”.

- Klik på ”Indkøbskurv” og ”Vis Indkøbskurv” for at få et detaljeret overblik over indkøbskurven.

- Når du har kontrolleret indholdet i Indkøbskurven, klikker du på ”Godkend og Betal”.

- Klik på ”Betal som gæst”.

- Færdiggør ordreprocedurens tre trin: levering / betaling / bestilling ved at indtaste oplysninger om levering, betaling og fakturering.

- Accepter de Almindelige Salgsbetingelser (ved at afkrydse boksen). 

- Igangsæt proceduren ved at klikke på ”Afgiv Bestilling”.


Opret en konto på Websitet: 

- Læg de Produkter, du ønsker at købe, i indkøbskurven ved at klikke på ”Køb”.

- Klik på ”Indkøbskurv” og ”Vis Indkøbskurv” for at få et detaljeret overblik over indkøbskurven.

- Når du har kontrolleret indholdet i Indkøbskurven, klikker du på ”Godkend og Betal”.

- Klik på ”Opret Konto”.

- Udfyld formularen med fornavn, efternavn, e-mailadresse og password.

- Færdiggør bestillingsprocedurens tre trin: levering / betaling / bestilling ved at indtaste oplysninger om levering, betaling og fakturering.

- Accepter de Almindelige Salgsbetingelser (ved at afkrydse boksen). 

- Igangsæt proceduren ved at klikke på ”Afgiv Bestilling”.


Log ind på konto:

- Læg de Produkter, du ønsker at købe, i indkøbskurven ved at klikke på ”Køb”.

- Klik på ”Indkøbskurv” og ”Vis Indkøbskurv” for at få et detaljeret overblik over indkøbskurven.

- Når du har kontrolleret indholdet i Indkøbskurven, klikker du på ”Godkend og Betal”.

- Log ind på konto ved at indtaste e-mailadresse og password.

- Færdiggør ordreprocedurens tre trin: levering / betaling / bestilling ved at indtaste oplysninger om levering, betaling og fakturering.

- Accepter de Almindelige Salgsbetingelser (ved at afkrydse boksen). 

- Igangsæt proceduren ved at klikke på ”Afgiv Bestilling”.


4.2 Aftalesproget er dansk.


4.3 Alle kontraktmæssige oplysninger gentages i ordrebekræftelsen på det tidspunkt, hvor bestilling afgives.

§ 5. Bekræftelse

5.1 Køber skal læse og acceptere de Almindelige Salgsbetingelser, før en bestilling afgives.

5.2 Købet er med undtagelse af manglende tilgængelighed jf. pkt. 6 endeligt efter betaling, hvorefter der fremsendes en ordrebekræftelse til Køber, herunder link til de Almindelige Salgsbetingelser. Køber kan gemme og/eller printe de Almindelige Salgsbetingelser til senere brug.


5.3 Alle afgivne oplysninger og den opbevarede bekræftelse udgør bevis for købets foretagelse og ordrebekræftelsen dokumenterer købet og betingelserne herfor.


5.3 Sælger sender ordrebekræftelsen med e-mail, så snart ordren er registreret.

§ 6. Tilgængelighed

Tilbud om salg af Produkter er gyldige, hvis de er synlige på Websitet og er tilgængelige på lager, bortset fra promotiontilbud, der er betegnet som sådan på babyliss.com/dk-dk/. Skulle det vise sig, at et Produkt ikke er tilgængeligt, efter at Køber har afgivet en bestilling, skal Sælger informere Køber herom pr. e-mail. Bestillingen slettes derefter automatisk, og Sælger skal refundere allerede betalte beløb inden tredive (30) dage fra betalingsdatoen.

§ 7. Levering

7.1 En bestilling afgivet på Websitet leveres udelukkende til Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.


7.2 Produkter leveres til Køber på den adresse, som Køber har angivet ved ordreproceduren jf. pkt. 4. Sælger fraskriver sig hermed ethvert ansvar for forsinket levering på grund af fejl, som Køber har begået i forbindelse med ordreafgivelsen.


7.3 Sælger forbeholder sig ret til at vælge transportform og leveringssted. Køber gøres opmærksom på leveringsomkostningerne, herunder skatter, i forbindelse med ordreafgivelsen.


7.4 Sælger udviser stor omhyggelighed ved ordreforberedelsen. Skulle det dog vise sig, at ordren ikke kan gennemføres på grund af fejl hos Sælger, er dennes ansvar begrænset til ombytning af Produkter, der ikke er i overensstemmelse med identiske Produkter samt levering for Sælgers regning. 


7.5 En bestilling på tilgængelige Produkter behandles inden for den periode, der fremgår af Websitet for de relevante Produkter. 


7.6 Levering sker inden for den tidsramme, der fremgår ved afgivelse af bestilling og senest inden for tredive (30) dage fra afgivelse af bestillingen til levering i Danmark, dog ikke Grønland eller Færøerne. 

§ 8. Betalingsbetingelser 

8.1 Købere skal betale for deres køb med kreditkort (Visa eller Mastercard) eller PayPal.


8.2 Beløbet for Produkter trækkes først på Købers konto, når varerne afsendes

§ 9. Sikkerhed

9.1 Transaktioner på Websitet babyliss.com/dk-dk/ er sikret af Adyen (www.adyen.com). 


9.2 Oplysninger, der udveksles i forbindelse med betalingsprocessen, krypteres ved hjælp af TLS 1.2 via Adyens platform. Der opbevares ikke betalingsoplysninger i Sælgers IT-systemer. 


Køber skal være opmærksom på de begrænsninger og risici, der er forbundet med at bruge Internettet, specielt de risici, der er ved enhver forbindelse med eller overførsel via Internettet, fx manglende beskyttelse af data mod uretmæssig tilegnelse, og Sælger fraskriver sig hermed ethvert ansvar for konsekvenserne af Købers forbindelse til Internettet via Websitet babyliss.com/dk-dk/. (Se detaljer)


9.3 Adyen er en teknisk serviceudbyder og er ikke ansvarlig for håndtering af klager over ordrer. Klager skal afgøres direkte med Sælger og Købers bank.  


For yderligere oplysninger om Adyen se; www.adyen.com.

§ 10. Kundeservice

10.1 Spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, kan rettes til kundeservice på e-mail info@babyliss.se


10.2 Spørgsmål angående ordreopfølgning eller påberåbelse af garantien kan sendes til e-mail info@babyliss.se

§ 11. Fortrydelsesret

11.1 I overensstemmelse med gældende lovgivning har Køber ret til at fortryde sit køb fjorten (14) dage fra modtagelse af Produkterne ved at informere Sælger om sin beslutning om at returnere et eller flere Produkter uden angivelse af årsag. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen er modtaget hos Køber. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.


Køber skal meddele sin beslutning om fortrydelse ved at udfylde fortrydelsesformularen (tilgås her).


11.2 Produkter skal returneres til BABYLISS SARL Service Consommateur, Parc d'activité du Val de Calvigny, 59141, Iwuy, Frankrig 


Returnerede Produkter sendes uden ugrundet ophold og senest fjorten (14) dage efter meddelelsen om returnering.


Produkterne skal være i deres oprindelige og hele tilstand (emballage, tilbehør, instruktioner etc.).


I overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2 omfatter fortrydelsesretten ikke varer, hvis forsegling er blevet brudt efter levering, og som ikke længere kan returneres, særligt af hygiejnemæssige årsager.


Mangelfulde Produkter returneres i overensstemmelse med den gældende garanti (se pkt. 12 Garanti). Den behørigt udfyldte fortrydelsesformular skal vedlægges pakken sammen med en kopi af købsfakturaen.


11.3 Prisen på Produktet/-erne refunderes.


Refundering sker så hurtigt som muligt via bankoverførsel eller via valgt betalingsmetode og senest fjorten (14) dage efter Købers fremsendelse af meddelelse om fortrydelse. I overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 22, stk. 4 kan refunderingstidspunktet udskydes, indtil Produktet/-erne er modtaget, eller indtil den dato, hvor Køber har sendt dokumentation til Sælger for afsendelse af Produktet.

§ 12. Garanti og reklamation

12,1. Kontraktmæssig garanti

Produkterne er omfattet af en garanti for dele og arbejdskraft, der alt efter omstændighederne er gældende i to (2), tre (3) eller fem (5) år (bortset fra i de tilfælde, hvor der er modstridende bestemmelser).


Garantien dækker efter Sælger valg ombytning eller reparation af Produkter eller dele, der anses for mangelfulde i henhold til garantien. Ombytning af mangelfulde Produkter eller dele heraf forlænger ikke varigheden af ovenstående garanti. 


Den lovpligtige garanti dækker ikke skader forårsaget af almindelig slitage (på fx motorbørster), uautoriseret installation eller brug, slag og tab, ændring af indstillinger, uautoriseret demontering, forkert vedligeholdelse, manglende overholdelse af enhedens strømforsyningskrav, udefrakommende hændelser (brand, lynnedslag, oversvømmelse, vandindtrængning mv.), installation, tilpasning eller ændring af enheden, som ikke er korrekt eller ikke overholder gældende tekniske standarder og/eller sikkerhedsstandarder i det land, hvor enheden anvendes, eller force majeure. 


Den kontraktmæssige garanti påvirker ikke Købers rettigheder i henhold til de gældende handelsmæssige garantier, jf. købelovens § 86 a. 


Køber kan påberåbe sig garantien ved at kontakte Sælger på e-mail info@babyliss.se.

 

12.2 Reklamation

Køb er omfattet af købeloven, herunder regler om mangler og handelsmæssige garantier. Det betyder, at Køber enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af Produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Køber skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at Køber har opdaget manglen ved varen. Sælger anbefaler, at Køber reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.


Køber kan reklamere ved at kontakte Sælger på e-mail info@babyliss.se.


Afhængig af den konkrete situation vil Køber modtage de videre instrukser.


Varen skal sendes til:


BABYLISS SARL 

Service Consommateurs

Parc d’activité du Val de Calvigny

59141 Iwuy

Frankrig


Når Køber returnerer varen, bedes Køber samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

§ 13. Ansvar

13.1 Sælger er forpligtet til, så nøjagtigt som muligt, at beskrive de Produkter, der sælges på Websitet babyliss.com/dk-dk/. Dog er Sælger ikke ansvarlig for indholdet i eller nøjagtigheden af de oplysninger, der er tilgængelige på andre websites, uanset om der er et link på Websitet til sådant indhold og andre websites.


13.2 Sælger fraskriver sig hermed ansvaret for manglende opfyldelse af sine forpligtelser på grund af en tredjepart eller som følge af force majeure som defineret under dansk ret.

§ 14. Immateriel ejendom

14.1 Alle elementer på Websitet babyliss.com/dk-dk/ er og forbliver Sælgers eksklusive immaterielle ejendom.


14.2 Ingen er i nogen son helst egenskab berettiget til, hverken helt eller delvist, at reproducere, anvende, udsende, offentliggøre eller udnytte elementer på Websitet, uanset om det er softwareapplikationer, visuelle elementer eller lyd og især brands, domænenavne, billeder, videoer, tekster eller mere generelt oplysninger omfattet af immaterielle rettigheder.

§ 15. Personoplysninger

Sælger indsamler dine oplysninger for at kunne behandle og kontrollere dine ordrer på Produkter på Websitet og for at kunne yde eftersalgsservice. 


Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er opfyldelse af kontrakten mellem Køber og Sælger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen (”GDPR”).


I overensstemmelse med GDPR har Køber ret til adgang, berigtigelse, sletning eller indsigelse i relation til sine personoplysninger. Køber kan udnytte disse rettigheder pr. e-mail til [insert e-mail for GDPR contact point] eller pr. brev til Babyliss Nordic AB, et svensk anpartsselskab med org.nr. 556950-9150, hvis hjemstedsadresse er Hyllie stationstorg 34, SE-215 32 Malmö, Sverige. 

DataPrivacy_Nordic@conair.com


Køber opfordres til at gennemgå Sælgers Privatlivspolitik, hvis Sælger ønsker at vide mere om vilkårene for Sælgers indsamling og behandling af dennes persondata. 

§ 16. Opbevaring - Bevis

16.1 Sælger opbevarer alle ordreformularer og fakturaer ved hjælp af et varigt og pålideligt medie, der udgør en nøjagtig kopi i overensstemmelse med bogføringslovens regler. 


16.2 Sælgers elektroniske logs anses af parterne for at udgøre gyldigt bevis på den korrespondance og de ordrer, betalinger og transaktioner, der har været mellem parterne.

§ 17. Afgørelse af tvister

17.1 Disse Almindelige Salgsbetingelser, der er gældende for onlinesalg, reguleres af dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.


17.2 En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk.


17.3 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark eller Sverige, hvor Sælger har hovedkontor. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Køber angive Sælgers e-mail adresse info@babyliss.se.

§ 18. Vilkårenes uafhængighed

Såfremt en bestemmelse i kontrakten kendes uvirksom i henhold til en ændring i lovgivningen, regler og reguleringer eller en retsafgørelse, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse Almindelige Salgsbetingelser, der fortsat vil være gældende mellem parterne.