RÄTTSLIGT MEDDELANDE

INFORMATION OM FÖRETAGET

ÄGANDE

Denna webbplats ägs av 

Babyliss Nordic AB, org.nr 556950-9150 (nedan ”Babyliss”)

Hyllie Boulevard 34

215 32 Malmö

Sverige


IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Upphovsrätt:

Svensk lag ska vara tillämplig på webbplatsen samt innehållet på webbplatsen. Babyliss  innehar samtliga immateriella rättigheter som förekommer på webbplatsen samt till innehållet på webbplatsen med ensamrätt (texter, fotografier, illustrationer, bilder, logotyper etc.). Vid användning av webbplatsen uppkommer ingen licens eller nyttjanderätt till någon av de nämnda immateriella rättigheterna som förekommer på webbplatsen, vilka därför inte får användas utan på förhand lämnat skriftligt medgivande. 


Babyliss förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid varje intrång i företagets immateriella rättigheter, även inom ramen för straffrättsliga förfaranden. 


Reproduktion av innehåll som publiceras på webbplatsen är endast tillåten för privat bruk. All annan användning av reproduktioner, särskilt användning för kommersiella ändamål, är uttryckligen förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från Babyliss.


Genom att besöka eller använda denna webbplats godkänner du detta rättsliga meddelande och att du är bunden av och skyldig att följa villkoren i detta meddelande.


ANSVAR 

  • All tillgänglig information på denna webbplats tillhandahålls sådan som den är vid tillhandahållandet och Babyliss kan således inte ansvara för att den är korrekt eller fullständig. Babyliss lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, och friskriver sig från allt ansvar som kan visas ha uppstått till följd av åtkomst till eller användning av denna webbplats, inklusive alla försämringar eller virus som kan angripa användarens datorutrustning eller annan egendom. 
  • Babyliss ansvarar inte heller för tillförlitligheten av, felaktigheter eller ofullständigheten i informationen på webbplatsen. Användaren är ensam ansvarig för användningen av informationen. 
  • Babyliss kan inte hållas ansvarigt för någon som helst skada, vare sig direkt eller indirekt, oavsett orsak, ursprung, natur eller konsekvenser, som orsakats till följd av tillgång till eller avsaknaden av tillgång till webbplatsen samt användning av webbplatsen och/eller information som är hänförlig, direkt eller indirekt, till webbplatsen. 
  • Användaren åtar sig att inte sprida information från webbplatsen som kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar och förbinder sig därmed även vid att inte via webbplatsen avslöja, röja eller sprida rättsstridig information eller information som är ärekränkande. 
  • Länkar (med en hypertextlänk) till andra webbplatser kontrolleras inte av Babyliss. Babyliss kan således inte åläggas något ansvar för innehållet på sådana externa webbplatser. Länkar till andra webbplatser utgör inte under några omständigheter ett godkännande eller ett partnerskap mellan Babyliss och de externa webbplatserna. Dessa omfattas av egna användarvillkor och integritetspolicyer.


ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Babyliss förbehåller sig rätten att ensidigt och när som helst och av vilken anledning som helst ändra, avsluta eller avbryta åtkomsten till hela eller delar av webbplatsen, inklusive innehållet, funktionerna och/eller tider för åtkomsten, utan föregående meddelande därom.


KONTAKT

Om du har några frågor eller kommentarer om webbplatsen kan du kontakta oss via e-post på: info@babyliss.se.